Vi vill höja kvalitén på Sportspilates!!

I samband med att Erika Dollbring klev in i organisationen som verksamhetschef, påbörjade vi ett projekt med att höja kvalitén på träningen på Sportspilates, kundservice och kundvård och också tillgång till träning.

Som alla som varit med oss en längre tid vet att vi har varit otursdrabbade senaste åren, med Elizabeths sjukdom.
Vi flyttade in i våra nya lokaler för några år sen, i och för sig ett lyft, men flytt är alltid smått kaotiskt. 
Tillgängliga tränare vairerar och eftersom de flesta jobbar extra blir det naturligtvis en naturlig omsättning av personal. Bara för att nämna några exempel

Därför har vi också valt att kompensera alla medlemmar, som har varit med under denna rocky path, och visat tålamod och förståelse. 

Våra gamla medlemmar ligger kvar på 800 kr/månad, forever, så långe de är medlemmar.
Vad kan vi kalla det? Trogen kund kompensation??

I vårt interna dokument har vi skrivit så här;
Projekt Kvalitétshöjning
Sportspilates har gått igenom svårigheter samtidigt som det sker en tillväxtfas vilket naturligtvis ger problem i organisationen.
Vi vill fortsätta växa och ha med oss kunderna, samt att nya kunder ska hitta till oss.
Mål

  1. Höja organisationens kvaite´och stabilitet.
  2. Behålla medlemmar och öka antalet medlemmar.
  3. Växa tränarteamet med mångfald.
  4. Öka passen & mångfald på schema
  5. Öka vikariebasen med tränarna
  6. Ge clubmedlemmar egent tillgång till lokalen..

Är det något du tycker att vi har missat?

Let us know!